hondengedragsbegeleiding

Nu Praatjes met Pootjes steeds beter begint te lopen, krijg ik steeds vaker de vraag wat mijn werkwijze is. Echter merk ik dat ik deze lastig vind te beschrijven, omdat ik het juist zo belangrijk vind om maatwerk te leveren. Ik bekijk elke aanmelding anders en pas hier ook de begeleiding en coaching tijdens het traject op aan. Hierin vind ik het wel heel belangrijk om transparant en adequaat te handelen. Wel zit er natuurlijk een rode draad in de begeleiding en coaching, welke ik in deze blog tevens zal beschrijven. Met deze blog, hoop ik meer inzichtelijk te maken hoe de begeleiding en coaching van Praatjes met Pootjes eruit ziet.
Tekst: Tessa Feer

Om te kunnen beschrijven wat mijn werkwijze inhoudt, heb ik eerst gekeken naar wat ik eigenlijk ben en doe. Zoals ik in mijn vorige blog al beschreef, vind ik het lastig om te bepalen hoe ik mijzelf noem. Laagdrempeligheid wil ik heel graag uitdragen vanuit Praatjes met Pootjes. Met deze reden noem ik mijzelf vooral kindercoach met therapiehond. Echter ben ik eigenlijk een Maatschappelijk Werker en pas ik tevens deze werkwijze toe. Het verschil met de meeste Maatschappelijk Werkers zit ‘m bij Praatjes met Pootjes alleen vooral in de vorm van begeleiding. Ik pas veel motivatie-, spel- en coachtechnieken toe en maak natuurlijk gebruik van een hond. Door deze toepassing zorg ik ervoor dat ik het kind weer kind kan laten zijn. Dit is tevens een belangrijk speerpunt in onze begeleiding. Ik zal nooit de problematiek direct aanpakken, maar eerst naar vertrouwen en veiligheid toe werken. Hoelang de cliënt hiervoor nodig heeft, ligt bij hem/haar. Als er vertrouwen en veiligheid is tussen cliënt en hulpverlening, komt mijn inziens de hulpvraag vanzelf aan bod.

Bij het ene kind komt deze hulpvraag al snel naar boven, bij de andere duurt dit wat langer. Als hier teveel druk op komt te staan, kan het gebeuren dat het vertrouwen wordt beschadigd. Ik vind het daarom dan ook heel belangrijk om hier heel voorzichtig en adequaat mee om te gaan. Dit bereik ik door transparant en open naar ouders en de jeugdige zelf te zijn. Afhankelijk van de leeftijd, laat ik de cliënt zelf veel bepalen. Ook ouders betrek ik hierbij door na een aantal sessies (als de hulpvraag naar boven is gekomen bij de jeugdige), een duidelijk begeleidingsplan op te stellen. Ouders en/of jeugdige mogen zelf uiteraard aan- en/of opmerkingen geven op het begeleidingsplan. Hierdoor begeleid ik de jeugdige met zijn of haar hulpvraag bij de kern en is het systeem (het gezin) zelfbepalend. Hierdoor hanteer ik een cliëntgerichte werkwijze, de hulpvraag komt vanuit de cliënt. Er wordt toegewerkt naar oplossingen om met de problematiek om te gaan doormiddel van het aanleren van vaardigheden, competenties en het herkennen en erkennen van emoties en gevoelens. Uiteindelijk is het natuurlijk de bedoeling dat de cliënt met zijn of haar hulpvraag om kan gaan zonder mij.

Per cliënt en hulpvraag is het dus verschillend welke werkwijze ik exact hanteer, maar de hierboven beschreven speerpunten hanteer ik altijd. Echter zit er wel degelijk een rode draad in de begeleiding en coaching van Praatjes met Pootjes. Namelijk de invulling van het aangaan van een samenwerkingsrelatie tussen mij, Djen, de jeugdige, ouders en wellicht ook een verwijzer. Deze samenwerkingsrelatie vul ik altijd als volgt in:
– Er wordt een aanmelding gedaan door ouders, de jeugdige zelf of een verwijzer. Na deze aanmelding verzend ik altijd mijn algemene voorwaarden naar hen en stuur ik alvast het intakeformulier door. Ook verwijs ik naar mijn website met de daarop aangegeven pakketten en tarieven, zodat hier een keuze in gemaakt kan worden.
– Er wordt een kosteloze en vrijblijvende intake ingepland. Dit kan bij Praatjes met Pootjes thuis (dadelijk in de praktijk) of aan huis van de jeugdige. Tijdens deze intake wordt de hulpvraag en/of problematiek besproken en maak ik een inschatting van de begeleiding die ik op basis van deze hulpvraag/problematiek kan aanbieden. Naar aanleiding hiervan wordt (bij interesse) het intakeformulier gezamenlijk ingevuld en wordt er een afspraak gemaakt voor een eerste sessie. Na de intake van ongeveer 45 minuten, kan er kennis worden gemaakt met de therapiehond.
– Na de eerste sessie is er kort contact met ouders en geef ik nogmaals aan wat mijn inschattingen zijn voor het verdere traject.
– Als de jeugdige tijdens de eerste paar sessies zijn/haar hulpvraag ter sprake heeft gebracht, wordt er op basis hiervan een begeleidingsplan opgesteld. Deze wordt naar ouders en/of jeugdige verzonden en dient te worden “goedgekeurd”. Hier mogen dus ook aanpassingen in gemaakt worden. Dit plan wordt met een wachtwoord beveiligd verzonden, zodat privacygevoelige informatie niet op straat kan komen te liggen.
– Tussentijds mogen ouders en/of jeugdige doelen bijstellen of aanpassen en mag er altijd telefonisch (whatsapp, sms of bellen) of via de mail contact met mij gezocht worden. Een goede overeenstemming, samenwerking en vertrouwen vind ik namelijk belangrijk.
– Er wordt altijd een tussenevaluatie ingepland en waar nodig of gewenst kan dit vaker ingepland worden. Tijdens dit gesprek is de therapiehond niet aanwezig. Mijn voorkeur is altijd dat de jeugdige hier zelf ook bij aansluit (indien de leeftijd dit toelaat) en beide ouders. Behaalde doelen, beoogde doelen en voortgang worden hierin besproken. Eventueel kan naar aanleiding hiervan, het begeleidingsplan worden aangepast.
– Ouders mogen altijd systeembegeleiding (gezinsbegeleiding) aanvragen indien gewenst, of individueel begeleidingssessies aangaan, mocht hier behoefte aan zijn. Als ik tijdens het traject met de jeugdige opmerk dat er behoefte is aan begeleiding voor het hele systeem, zal ik dit ook terugkoppelen. Sommige patronen kunnen namelijk vanuit het systeem voortkomen en hierdoor ook blijven voortduren.
– Als de hulpvraag  is beantwoord en de cliënt tevreden is met de aangeleerde competenties en behaalde doelen, wordt het traject afgerond. Hierbij vind ik het wel belangrijk dat ook ik als Maatschappelijk Werker zie dat de cliënt na het begeleidingscontact, zelfredzaam is omtrent de aangegeven problematiek/hulpvraag.
– Na afronding van het traject, wordt er een evaluatiegesprek ingepland. Hierbij ontvangen ouders en/of jeugdige indien gewenst handvatten op papier, het begeleidingsplan en een evaluatieverslag via de mail.
Al met al is alles wat ik hierboven beschreven heb, mijn “rode draad werkwijze”.. Ik hoop dat het zo een beetje duidelijker is geworden!

De beschrijving van onze werkwijze op de site komt nog. Zoals jullie hierboven al wel hebben kunnen lezen, komt er veel kijken bij het duidelijk overbrengen van een werkwijze. Graag wil ik voor iedereen inzichtelijk maken wat Praatjes met Pootjes zo uniek maakt. Dit is namelijk de inzet van een therapiehond. Hoe deze exact wordt ingezet tijdens de begeleidingssessies, zal uiteindelijk op de website verschijnen. Dit duurt nog even, want hier wordt namelijk nu onderzoek voor ons over gedaan! Vier superleuke en gemotiveerde studenten van de opleiding SPH doen namelijk onderzoek voor Praatjes met Pootjes, om zo onze werkwijze in kaart te brengen.
Wel is hier de Europese richtlijn die wij volgen met betrekking tot het inzetten van een therapiehond in onze hulpverlening, terug te vinden.

Geïnteresseerd in de unieke begeleiding en coaching van Praatjes met Pootjes? Neem dan contact met ons op voor de mogelijkheden!

Laat een bericht achter

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd *

Deze website gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.