Praatjes met Pootjes, opgericht door Tessa Feer (hierna te noemen: kinder/pubercoach en maatschappelijk werker), gevestigd aan de Bastinglaan 64 7006 EL te Doetinchem, is verantwoordelijk voor en belast met de privacywetgeving van de Europese Unie (EU). Hiermee betekent dit in beginsel dat Praatjes met Pootjes verantwoording dient af te leggen, middels deze privacyverklaring, over de verwerking van persoonsgegevens.

Verwerking van de persoonsgegevens: Samenwerkingsrelatie
Om een samenwerking met Praatjes met Pootjes aan te gaan, is het nodig om een intakeformulier in te vullen. Afhankelijk van de samenwerking (coaching, training, workshops of gedragsbegeleiding voor de hond), kunnen wij om een aantal persoonsgegevens vragen. Hieronder is een overzicht te vinden van de gegevens die wij kunnen opvragen, dit kan dus afwijken per aanbod/samenwerkingsrelatie.

– Voor- en achternaam jeugdige
– Voor- en achternaam (beide) verzorger(s) (hierna te noemen: Gezaghebbende)
– Naam hond
– Geboortedatum klant
– Geboortedatum hond
– Ras hond
– Adresgegevens klant
– Telefoonnummer(s) + telefoonnummer in geval van nood
– E-mailadres(sen)
– Geslacht
– Huisarts (optioneel)
– School (optioneel)
– Verwijzer (indien van toepassing)
– Lichamelijke klachten (indien van toepassing)
– Allergieën (indien van toepassing)
– Diagnose (optioneel)
– Sociale context
– Hulpvraag
– Handtekening
– Verslaglegging in de vorm van een *begeleidingsplan

Bovenstaande gegevens worden ingevuld door diegene die een samenwerkingsrelatie aangaan met Praatjes met Pootjes, dit kan door coaching, training, workshops of gedragsbegeleiding voor de hond zijn. Tot 16 jaar dienen gezaghebbende(n) en jeugdige te ondertekenen, plus persoonsgegevens aan te leveren, vanaf 16 jaar mogen enkel de handtekening en gegevens van de jeugdige verwerkt worden (mits anders gewenst).
De gegevens worden op een beschermde computer, met wachtwoord, bewaard. De gegevens (of een deel daarvan) zullen vermeld zijn in het intakeformulier, de facturen en het begeleidingsplan. Deze documenten zijn ten allen tijde opvraagbaar voor de klant. Voor jongeren vanaf 16 jaar en voor gezaghebbende(n) tot 16 jaar.

* Het begeleidingsplan is een werkdocument, versleutelt met een wachtwoord. In beginsel betekent dit dat gezaghebbende(n) en/of jeugdige en de coach/maatschappelijk werker hier, gedurende de samenwerkingsrelatie voort duurt, in kunnen werken en/of aanpassingen in kunnen doen. Dit gebeurt echter nooit zonder gezamenlijke instemming.

Verwerking van de persoonsgegevens: Website
Praatjes met Pootjes houdt een blog bij, waarbij het mogelijk is om je te abonneren. Hiervoor is enkel het invullen van een e-mailadres en “een naam” verplicht. Met deze gegevens wordt vanuit Praatjes met Pootjes niets gedaan, het enige wat u ontvangt is een bericht zodra wij een nieuwe blog plaatsen. Onderaan elk e-mailbericht vanuit ons is het dan ook mogelijk om het kosteloze abonnement te deactiveren. Als u uw abonnement heeft gedeactiveerd, zijn deze gegevens dan ook direct uit onze database verwijdert.

De website www.praatjesmetpootjes.nl houdt enkele gegevens bij om de bezoekers van de website in te kunnen zien. Echter ligt het aan uw eigen serverinstellingen in hoeverre wij hier zicht op hebben. Als u incognito onze website bezoekt, is er dan ook niets inzichtelijk voor u. De gegevens die wij kunnen inzien zijn:

– Geslacht (in enkele gevallen)
– Leeftijd (in enkele gevallen)
– Woonplaats
– Gedrag op de website (welke tabbladen u bezoekt)
– Tijdstip van bezoek op de website
– Hoelang u de website bezoekt
– Via waar u op mijn site terecht bent gekomen (social media, google of direct)
– Internetprovider

Deze gegevens worden enkel gebruikt voor onze eigen professionalisering. Hiermee is voor ons inzichtelijk wat aanslaat en wat niet, welke doelgroep de site vaak bezoekt en hoe. Deze gegevens worden niet opgeslagen, maar wekelijks verwijdert. Tevens worden de gegevens niet met derden gedeeld.

Doeleinden
Praatjes met Pootjes verwerkt genoemde persoonsgegevens met de volgende doeleinden:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Het bijhouden van onze administratie/facturen
– Het verzenden van een nieuw geplaatste blog
– Om contact op te kunnen nemen
– Om een passend traject aan te bieden

Recht op inzage
Praatjes met Pootjes werkt vanuit samenwerking. Dit betekend dat klanten ten allen tijden, en in welke vorm dan ook, recht hebben op de inzage van de documenten waarin hun persoonsgegevens vermeld staan. Mocht een klant boven de 16 jaar zijn, dienen gezaghebbende(n) altijd toestemming te krijgen van hun kind, om de documenten bij Praatjes met Pootjes in te kunnen zien. Mocht een klant jonger zijn dan 12 jaar, dienen gezaghebbende(n) altijd toestemming te geven als de klant/jeugdige de documenten wil inzien. Tussen de 12 en 16 jaar, mogen gezaghebbende(n) en jeugdige de documenten zonder elkaars toestemming inzien.

Duur van de opslag
Deze gegevens blijven wegens administratieve redenen, 7 jaar bewaard. De gegevens worden 7 jaar bewaard, gezien de Belastingdienst tot 5 jaar terug inzicht moet hebben in onze administratie. De maximale wettelijke termijn voor het bewaren van persoonsgegevens is 7 jaar. Ons streven is echter de gegevens na 5 jaar te verwijderen, mits dit door omstandigheden niet wenselijk is.

Recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
Als klant heeft u ten allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Tevens is Praatjes met Pootjes SKJ geregistreerd, wat maakt dat ook hier een mogelijkheid is om een klacht in te dienen met betrekking tot het tuchtrecht. Hierdoor kan Praatjes met Pootjes door een onafhankelijke organisatie, beoordeeld worden op het professionele handelen. Tevens is het uiteraard altijd mogelijk om contact op te nemen via info@praatjesmetpootjes.nl of 06 12 35 26 52 om de klachten bespreekbaar te maken, wellicht komen wij er dan gezamenlijk uit.

Contactgegevens
Praatjes met Pootjes
Tessa Feer
Mail: Info@praatjesmetpootjes.nl
Tel: 06 12 35 26 52
KvK-nummer: 70647704
Rekeningnummer: NL89 KNAB 0257 1255 15
BTW-nummer: NL207166997B01
Bastinglaan 64
7006 EL Doetinchem