Werkwijze

Coaching en begeleiding bij een hulpvraag

Helaas gelden er in Nederland op dit moment (nog) geen vaste eisen en richtlijnen voor het inzetten van een hond in de hulpverlening. Dit betekent dat het uitvoeren van de hond ondersteunende interventie nog als een vrij beroep gezien wordt. Binnen dit beroep wordt er tevens niet gewerkt met een vaste methode, maar hanteert elke professional zijn of haar eigen stijl. Binnen deze stijl neemt één ieder zijn of haar eigen hulpverleningsachtergrond mee. Praatjes met Pootjes werkt op een coachende en begeleidende wijze, vanuit de achtergrond als Maatschappelijk Werker. Al doende werken aan je hulpvraag, het initiatief en de eigen kracht van de klant en succeservaringen staan bij ons centraal. Praatjes met Pootjes houdt zich voor het inzetten van de hond ondersteunende interventie aan de Europese kwaliteitsrichtlijnen, welke in Nederland (helaas) nog niet verplicht zijn. Tevens is Praatjes met Pootjes SKJ geregistreerd en is hierdoor bevoegd om risicovolle en complexe handelingen te verrichten (zoals bijvoorbeeld traumaverwerking). Dit is mogelijk vanwege het HBO diploma Maatschappelijk Werk, met het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker. Praatjes met Pootjes werkt dan ook middels de richtlijnen die hiervoor bestemd zijn. 

Een samenwerking met Praatjes met Pootjes…
Bij Praatjes met Pootjes wordt er altijd aangesloten op de behoeften en de hulpvraag van de cliënt. In grote lijnen is er sprake van een vaststaande opbouw. In de samenwerking wordt vanuit de hulpvraag van de cliënt een begeleidingsplan met doelen opgesteld, waaraan gemiddeld genomen gedurende vijf tot tien sessies gewerkt wordt. De hulpvraag is afkomstig van de cliënt zelf of zijn/haar systeem. Deze werkwijze biedt het beste resultaat bij kinderen vanaf zes jaar, waarbij van een maximum leeftijd geen sprake is. Daarnaast is het toepasbaar bij zeer uiteenlopende problematieken. In de begeleiding van jeugdigen houdt Praatjes met Pootjes rekening met de behoeften van het kind. Over het algemeen is dit de behoefte aan duidelijkheid, structuur, geen oordeel, veiligheid, actief bezig zijn, stimulatie en succeservaringen. Djen komt als therapiehond, naast Tessa als Maatschappelijk Werker, extra tegemoet aan deze behoeften van het kind. De hond is onvoorwaardelijk, heeft geen oordeel, zorgt voor ontspanning, werkt drempelverlagend, is een maatje, stimulator en motivator binnen de begeleiding. Middels oefeningen met de hond, kan vanuit de interactie tussen de jeugdige en de hond gereflecteerd worden op wat er gebeurt en een koppeling gemaakt worden naar gebeurtenissen in het dagelijks leven. De jeugdige zal in de eerste instantie alleen met de hond oefenen en wanneer dit voldoende veiligheid biedt, zal de jeugdige ook in andere situaties gaan oefenen zonder hond. Hierdoor kan de transfer naar het dagelijks leven gemaakt worden en leert het kind zijn/haar vaardigheden toe te passen in de praktijk. Bekijk onze brochure voor meer informatie over ons aanbod kindercoaching.

Gedragsbegeleiding voor de hond

Vanuit Praatjes met Pootjes wordt er tevens gedragsbegeleiding voor de hond aangeboden. Dit wordt gedaan vanuit onze ervaringen in het werken op hondenscholen, de scholing vanuit Pets4Care waarin de hondentaal ter sprake komt en vanuit het Maatschappelijk Werk. De toevoeging Maatschappelijk Werk heeft wat ons betreft een grote meerwaarde in de gedragsbegeleiding voor de hond. Dit komt omdat je als het ware eigenlijk “de mens” aanleert om de hond te (her)opvoeden en hier zijn mensgerichte vaardigheden voor nodig. In deze vorm van begeleiding is Praatjes met Pootjes dan ook uniek. Wij richten ons expliciet op de communicatie tussen mens en hond en maken gebruik van coach- en begeleidingstechnieken bij de mens om uiteindelijke gedragsveranderingen bij de hond te bewerkstelligen. Ook bieden wij dit tevens online aan, waar andere gedragstherapeuten erbij zweren om op locatie te komen. Praatjes met Pootjes heeft hier een eigen visie in. Als je op locatie komt, zal de mens en de hond zich aanpassen aan “een nieuw persoon” die aanwezig is in de ruimte. Op deze manier kom je nooit de natuurlijke communicatie tussen mens en hond tegen en vertroebelt dit het zicht op de begeleidingsbehoeften.

Praatjes met Pootjes werkt vanuit de positieve gedragstherapie. Dit betekent dat goed gedrag ten allen tijden wordt beloont. Het behalen van succeservaringen voor mens en hond is dan ook ons streven. Door succeservaringen krijgen beide weer de kracht om samen te kunnen genieten en trainen. Negatief gedrag wordt genegeerd of bestraft met de stem door een korte “nee”. De hond wilt altijd wat bewerkstelligen met negatief gedrag. Het is dan ook bedoeling dat als de hond niet naar de “nee” luistert, er daarna adequaat en consequent wordt opgetreden en de hond het tegenovergestelde bereikt dan wat hij/zij van plan was te bereiken. Op een non-verbale manier straffen of op een extreme manier verbaal straffen, is bij Praatjes met Pootjes dan ook uit den boze. Wij zullen hier nooit aan meewerken en/of dergelijk gedrag goedkeuren.

Het is ons treven om pas te stoppen met de begeleiding, als het gedrag is omgebogen en mens en hond weer van elkaar kunnen genieten, mits de klant uiteraard een andere mening heeft. Tot nu toe is dit streven bij al onze klanten geslaagd en konden mens en hond na onze begeleiding weer volledig van elkaar genieten.

Een samenwerking met Praatjes met Pootjes…
Praatjes met Pootjes brengt de hulpvraag en/of hulpvragen in kaart doormiddel van een vragenlijst en kijkt hierbij naar voeding, leefsituatie, gedrag en afkomst. Dit alles staat namelijk in verband met het gedrag van de hond. Transparantie en een open en eerlijke communicatie is hierbij van belang. Na het invullen van de vragenlijst, start het samenwerkingstraject. Tijdens onze begeleidingstrajecten kan er daarom altijd contact onderhouden worden via whats app/sms of via de mail. Gedurende het traject worden wij graag op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en gedragingen van de hond doormiddel van berichten en filmmateriaal. Dit alles geeft een totaalbeeld van de afkomst van het gedrag, en als de afkomst bekend is, kan het gedrag omgebogen worden!
Er wordt een coachende samenwerking aangehouden. Dit betekent dat er altijd gevraagd wordt wat mensen zelf zien, waarop Praatjes met Pootjes terugkoppelt en reflecteert. Mocht je hierin een andere benadering prettig vinden of niet tevreden zijn met onze begeleiding? Dan horen wij dit uiteraard graag. Samen wordt er dan naar een passende oplossing gezocht.